Elanın irəlləyişi

Elanın irəlləyişi

Elanın irəli çəkilməsi üçün onu dərc etmək gərəkdir