Svay xidməti Договорная Tut.az Бесплатные Объявления в Баку, Азербайджане
Tut.az - Бесплатные Объявления
4.9

UTM

UNİVERSAL AGIR TEXNİKA MƏRKƏZİ ✅ 《《 Ekskovator / Şaqman / Svay / Jsb / Cat 》》
Svay xidməti
Договорная
 • Город:
  Баку
 • Описание
  Qrunt şəraitindən asılı olaraq biz istər qoruyucu boru kəməri ilə, istərsə də kəmərsiz, ossilyatorla və ya quyu divarlarının uçulmasının qarşısını almaq üçün xüsusi qazma məhlulundan istifadə etməklə müxtəlif paya quyuları qaza bilirik.
  Ən müasir və qabaqcıl avadanlıqdan istifadə etməklə bizim istehsalat kollektivi və maşın-mexanizm parkı hər növ qrunt şəraitində ən çətin tapşırıqların öhdəsindən gələ bilir. Paya tikmə işləri məfhumu “qrunt içində divar” (özülün bir növüdür) və biri-birinə birləşdirilmiş payalardan ibarət divarları da əhatə edir.

  Şırnaq üsulu ilə sementləmə
  Şırnaq üsulu ilə sementləmə qruntun yeraltı qatlarını möhkəmləndirməyə imkan verir. Belə ki, sabit sürətlə fırlanan sementləmə aləti qruntun emal ediləcək sahəsinə lazımı dərinliyə yeridilir və buraya təzyiq altında sement məhlulu verilir. Təzyiqli məhlul ətrafdakı qruntu aşındıraraq şurfun alt nöqtəsindən ağzına qədər sement-qrunt qarışığından ibarət bir sütun formalaşdırır. Belə sementləmə qruntdakı istənilən boşluqları və ya çatları doldurur və beləliklə də zəif qruntu kipləşdirir.

  Ankerləmə işləri
  Anker troslarından dayaq divarlarının sabitliyinin möhkəmləndirilməsi, dərinlikdəki qrunt uçulmalarının önlənməsi və qrunt eroziyasına nəzarətin təmin edilməsi üçün istifadə olunur. Şirkətimizin sərəncamında olan avadanlıq 100 t dartılma gərginliyinə davam gətirən ankerləri quraşdırmaq üçün qruntu 50 m qədər dərinliyə qazımaq imkanı verir.

  Torpaq qazma işləri
  Layihə sahələrinin gələcək paya tikmə işləri və digər tikinti fəaliyyəti üçün hazırlanması çərçivəsində biz, eləcə də torpaq qazma işləri yerinə yetiririk. Torpaq qazma işləri zamanı adətən qruntun müəyyən edilmiş səviyyələrə qədər qazılıb çıxarılması və ağır texnikanın fəaliyyəti üçün qruntdan sabit işçi meydançalarının formalaşdırılması həyata keçirilir. Layihə sahələrində ehtimal edilən qrunt subasmalarının aradan qaldırılması üçün şirkətimizin sərəncamında su basmış sahələrin qurudulmasında istifadə olunan əlavə avadanlıq vardır
Пожаловаться
Комментарии 0
Чтобы опубликовать свой комментарий, Вы должны зарегистрироваться или войти.

Другие похожие объявления Показать все