Объявление заблокировано

Причина блокировки:
Əgər elan işədüzəltmə şirkəti adından dərc olunursa, o zaman elanın təsvirində şərtlər və namizədlərdən tutulan faizlər qeyd olunmalıdır.